Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau at ddant pawb yn ystod y flwyddyn. Am y wybodaeth ddiweddaraf gallwch ymweld â’n tudalennau Facebook neu Twitter, cysylltu â ni neu gofrestri i dderbyn newyddlen fisol llawn gwybodaeth am weithgareddau (dolenni ar y dudalen gartref)

Gweithgareddau i:

 • Blant
 • Pobl ifanc
 • Oedolion Ifanc
 • Oedolion
 • Teuluoedd
 • Dysgwyr a’r dihyder
 • Siaradwyr rhugl
 • Clybiau gofal ar ôl ysgol (Ysgol Gymraeg Casnewydd ac Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon)

Cysylltwch gyda ni am wybodaeth bellach ynglŷn ag hygyrchedd gweithgareddau.

We organise and hold a variety o events/activities with something to suit everyone. For the latest information visit our Facebook or Twitter page, contact us or register to receive our monthly newsletter (links on our home page).

Activities for:

 • Children
 • Young People
 • Young Adults
 • Adults
 • Families
 • Welsh learners or less confident speakers
 • Fluent Welsh speakers
 • After school Clubs (Ysgol Gymraeg Casnewydd and Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon)

Please contact us for further information regarding access to activities.

Poster Clwb BT
Poster Clwb Casnewydd
Sgwrs Sadwrn

 

Cymraeg o’r Crud

Ydych chi wedi ystyried Addysg Gymraeg i'ch plentyn?

Two Languages from day one

Have you considered Welsh-medium Education for your child?


 

Mudiad Meithrin  


Addysg Cynradd / Primary Education

Ysgol Gymraeg Casnewydd

Ysgol Gymraeg Ifor Hael

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon


Addysg Gyfun, Bellach a Phrifysgol / Secondary & Further Education and University:

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

Coleg Gwent

Coleg Cymraeg Cenedlaethol


 

Dysgu Cymraeg / Learn Welsh