Galluogi Cymunedai Casnewydd i fyw a gweithio drwy'r iaith Gymraeg

Nod Menter Iaith Casnewydd yw cynyddu defnydd y Gymraeg gan blant ac oedolion Casnewydd a’i gwneud yn iaith sy’n rhan o wead naturiol y ddinas gan alluogi pobl Casnewydd i fyw a gweithio yn y Gymraeg.

Mae gwefan Menter Iaith Casnewydd yn cael ei ddiweddaru. Os ydych chi eisiau unrhyw gwybodaeth cysylltwch gyda ni ar Facebook (Menter Iaith Casnewydd), Trydar (@MICasnewydd), trwy e-bost (post@menteriaithcasnewydd.org) neu 01633 432101 a 07784 477035.

Os hoffech chi cael eich ychwanegu at cylchlythyr misol y Fenter anfonwch e-bost i'r cyfeiriad 'post@menteriaithcasnewydd.org' sydd uwchben. Diolch yn fawr

Ein Tîm

Dafydd Henry

Dafydd Henry

Prif Swyddog
dafydd.henry@menteriaithcasnewydd.org
07809 731578

Jacob Gale

Jacob Gale

Swyddog Datblygu Cymunedol
jacobgale@menteriaithcasnewydd.org
01633 432101 / 07784 477035

Elin Maher

Elin Maher

Cadeirydd

Tomos Rodrigues

Tomos Rodrigues

Trysorydd

Steffan Edwards-Ramos

Steffan Edwards-Ramos

Cyfarwyddwr

Steve Blundell

Steve Blundell

Is-gadeirydd

Rhian Dafydd

Rhian Dafydd

Cyfarwyddwr

Elinor Howley

Elinor Howley

Cyfarwyddwr

Siôn Lewis

Siôn Lewis

Aelod Pwyllgor

Alun Thomas

Alun Thomas

Aelod Pwyllgor

Lois Moremon

Lois Moremon

Gweithiwr Chwarae Clwb Sbort a Sbri Bro Teyrnon

Chloe Llewellyn

Chloe Llewellyn

Arweinydd Clwb Sbort a Sbri Bro Teyrnon