Grŵp rhwydweithio yn y Gymraeg i berchnogion busnes ac unigolion proffesiynol sydd yn byw neu'n gweithio yng Ngwent.

Y Gymraeg yw brif iaith y rhwydwaith, mae croeso cynnes i unrhyw un sydd am ymarfer eu Cymraeg neu am wneud mwy o ddefnydd o'r Gymraeg o fewn eu busnes.

Linkedin: Cwlwm Busnes Gwent