Menter Iaith Casnewydd

Galluogi cymunedau Casnewydd i fyw a gweithio drwy'r iaith Gymraeg

Nod Menter Iaith Casnewydd yw cynyddu defnydd y Gymraeg gan blant ac oedolion Casnewydd a’i gwneud yn iaith sy’n rhan o wead naturiol y ddinas gan alluogi pobl Casnewydd i fyw a gweithio yn y Gymraeg.

Enabling the communities of Newport to live and work in Welsh

Menter Iaith Casnewydd's aim is to increase the use of Welsh in Newport by children and adults and make it a language that is part of the city's social fabric by enabling people to live and work in Welsh.

 


Mailchimp Cofrestru


Menter Iaith Casnewydd ar Trydar / Twitter


Cysylltu â ni / Contact us

Menter Iaith Casnewydd, Llawr D, Prifysgol De Cymru, Usk Way, Casnewydd NP20 2BP
post@menteriaithcasnewydd.org
01633 432101 / 07784 477035 / 07756 929808

Cwmni cyfyngiedig dan warant / Registered company: 9044650

Rhif elusen / Charity number: 1187868

Casnewydd

Dinas Casnewydd / The City of Newport

Close Menu