Croeso

Croeso

Galluogi cymunedau Casnewydd i fyw a gweithio drwy’r iaith Gymraeg.

Darllenwch Mwy

Gweithgareddau

Gweithgareddau

Rydyn yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau at ddant pawb. Gweithgareddau

Helo Blod

Helo Blod

Mae defnyddio ychydig o Gymraeg yn golygu llawer mwy na geiriau. Ac mae Helo Blod yma i roi help llaw yn rhad ac am ddim.

Darllenwch Mwy

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli

Ydych chi eisiau cyfrannu at dyfiant y Gymraeg yng Nhasnewydd? Rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr! Darllenwch Mwy

Gŵyl Newydd

Gŵyl Newydd

Mae Gŵyl Newydd yn Ŵyl gelfyddydol a diwylliannol Gymraeg newydd sbon a ddigwyddodd am y tro gyntaf yn ystod wythnos Medi 10fed- 15fed 2018.

Darllenwch Mwy (Gwefan Gwyl Newydd)

Croeso i Menter Iaith Casnewydd

Nod Menter Iaith Casnewydd yw cynyddu defnydd y Gymraeg gan blant ac oedolion Casnewydd a’i gwneud yn iaith sy’n rhan o waed naturiol y ddinas gan alluogi pobl Casnewydd i fyw a gweithio yn y Gymraeg. Rydyn ni’n trefnu llwyth o ddigwyddiadau a gweithgareddau ble gallwch chi ymarfer eich iaith, gan gynnwys digwyddiadau i blant (meithrin, cynradd, ieuenctid), oedolion ifanc, teuluoedd, dysgwyr a henoed.

> Darllenwch Mwy

Gweithgareddau

Clwb Sbort a Sbri - Bro Teyrnon
Cynradd - Primary School

Clwb Sbort a Sbri - Bro Teyrnon

19/10/2021 15:15 - 17:15

Clwb gofal ar ol ysgol yn Ysgol Bro Teyrnon

Darllenwch Mwy

Hyder Cymraeg
Dysgwyr - Learners, Agored i Bawb - Open to All

Hyder Cymraeg

20/10/2021 12:00 - 12:45

Grŵp sgwrsio anffurfiol i fagu hyder gyda'r Gymraeg

Darllenwch Mwy

Clwb Sbort a Sbri - Bro Teyrnon
Cynradd - Primary School

Clwb Sbort a Sbri - Bro Teyrnon

20/10/2021 15:15 - 17:15

Clwb gofal ar ol ysgol yn Ysgol Bro Teyrnon

Darllenwch Mwy

Clwb Sbort a Sbri - Bro Teyrnon
Cynradd - Primary School

Clwb Sbort a Sbri - Bro Teyrnon

21/10/2021 15:15 - 17:15

Clwb gofal ar ol ysgol yn Ysgol Bro Teyrnon

Darllenwch Mwy

Cychwyn... ar y Gymraeg
Oedolion - Adults, Dysgwyr - Learners

Cychwyn... ar y Gymraeg

22/10/2021 13:00 - 13:45

Grŵp sgwrsio i ddysgwyr Cymraeg newydd cael ymarfer gyda'i gilydd

Darllenwch Mwy

Sgwrs Sadwrn
Oedolion Ifanc - Young Adults, Oedolion - Adults, Dysgwyr - Learners, Henoed - Seniors, Agored i Bawb - Open to All

Sgwrs Sadwrn

23/10/2021 10:00 - 12:00

Grŵp sgwrsio i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr lefelau uwch

Darllenwch Mwy

CALENDR DIGWYDDIADAU

Cyfeiriadur Cymunedol

Rydym wedi adeiladu casgliad o adnoddau defnyddiol wedi'u categoreiddio ar eich cyfer chi. Ffeindiwch ddolennau ar gyfer dysgwyr, busnesau, mudiadau a llawer mwy.

> Cyfeiriadur Cymunedol

Tystebau

"Mae Menter Iaith Casnewydd yn cael eu rhedeg gan dîm gweithgar a brwdfrydig i ddarparu gweithgareddau o bob math o bobl: o blant i’r henoed , o gerdded milltiroedd i ymlacio i sŵn cerddoriaeth gyda bwyd a diod.  Hefyd , yn gyfrifol am roi bywyd cymdeithasol Cymreig a Chymraeg i ddisgyblion ysgolion y Ddinas hon."

Chris Priest

Chris Priest

"Mae Menter Iaith Casnewydd yn ganolig i ddiwylliant Cymraeg yng Nghasnewydd. Mae ei gwaith yn cadw’r iaith yn fyw yng Nghasnewydd."

Harri Pyke

Harri Pyke

"Rwyf i wedi bod ynghlwm â’r fenter ers ei dyddiau cyntaf. Mae’n braf iawn ei gweld hi’n mynd o nerth i nerth ac yn cefnogi’r nifer cynyddol o siaradwyr Cymraeg yn y ddinas. Tîm brwd a galluog sy’n cyd-weithio’n agos â phobl leol ac yn manteisio ar gryfderau Casnewydd i sicrhau dyfodol disglair yma i’r Gymraeg. 

Mair Rees

Mair Rees

Fel arfer bydd rhywbeth addas i bawb yn cael ei drefnu gan Fenter Casnewydd. Mae pobl o bob oed yn gallu ymarfer eu Cymraeg gyda’i gilydd wrth gael amser da.

N.H.Chamberlain

N.H.Chamberlain

"Mae Menter iaith yn gwneud gwaith rhagorol o annog adloniant trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’n ardderchog am ddod a’r gymuned Gymreig ynghyd, ac yn hyfryd fy mod i’n gallu cyfrannu. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn wych ar gyfer fy hysbysu am ddigwyddiadau perthnasol sydd wedi bod o fudd i mi a fy merched yn enwedig eleni trwy’r amseroedd caled hyn! Rydw i’n gwerthfawrogi’r mudiad yn fawr iawn ac yn ddiolchgar iawn i bawb sydd yn cyfrannu iddo."

Sioned Rees

Sioned Rees

Helo Blod Logo

Helo Blod

Dyma'r lle i gael cyngor ar sut mae defnyddio mwy o Gymraeg yn dy fusnes neu elusen a chyfieithiadau hefyd. Ac mae’r cwbl lot am ddim! Mae Helo Blod yn cynnig cyngor ymarferol, arweiniad a chymorth i helpu i ti ddefnyddio ychydig (neu lawer) o Gymraeg yn dy fusnes - hyd at 10 ymholiad fesul mis calendr.

> Darllenwch Mwy

Cofrestrwch ar gyfer y Cylchlythyr

Cwblhewch y ffurflen isod i dderbyn ein cylchlythyr e-bost i gael gwybod o newyddion a digwyddiadau newydd Menter Iaith Casnewydd. 

* indicates required

Diddordeb Mewn

Gwirfoddoli

Ydych chi’n frwdfrydig am yr iaith Gymraeg? Ydych chi eisiau cyfrannu at dyfiant y Gymraeg yng Nghasnewydd? Beth am wirfoddoli gyda ni?

> Darllenwch Mwy

volunteer image