Welcome

Welcome

Empowering the communities of Newport to live and work through the Welsh language.

Read More

Activities

Activities

We organise a variety of events/activities with something to suit everyone.

All Activities

Welsh for Business

Welsh for Business

Using just a little bit of Cymraeg can make a big difference. Helo Blod is your fast and friendly Welsh translation and advice service. And it’s free.

Read More

Volunteering

Volunteering

Would you like to help contribute to the growth of Welsh in Newport? We're looking for volunteers!

Read More

Gŵyl Newydd

Gŵyl Newydd

Gŵyl Newydd  is a brand new Welsh-language arts and cultural festival that took place for the first time during the week of September 10th - 15th 2018.

Read More (Gwyl Newydd Website)

Welcome to Menter Iaith Casnewydd

Menter Iaith Casnewydd's aim is to increase the use of Welsh in Newport by children and adults and make it a language that is part of the city's social fabric by enabling people to live and work in Welsh. We organise lots of events for children (nursery, primary, youth), young adults, families, learners and the elderly.

Activities

Dysgwyr - Learners

Clwb Cychwyn

18/06/2024 10:30 - 12:00

Club for Welsh entry level speakers

Read More

Agored i Bawb - Open to All

Weekly Chat Cymraeg Club at the Hanbury Arms

18/06/2024 11:30 - 13:00

Cymraeg Chat Group - Open to All of any Level

Read More

Henoed - Seniors, Oedolion Ifanc - Young Adults, Dysgwyr - Learners, Oedolion - Adults

Welsh Reading Club

19/06/2024 10:00 - 12:00

A weekly reading group through the Welsh language.

Read More

Oedolion - Adults, Henoed - Seniors, Dysgwyr - Learners

Welsh with Confidence

19/06/2024 12:00 - 13:00

Welsh conversation session for individuals with intermediate language abilities

Read More

Agored i Bawb - Open to All

Cerdded a Chlonc

20/06/2024

A relaxed walk along the canal then stay to practice your Cymraeg

Read More

Agored i Bawb - Open to All, Oedolion - Adults, Henoed - Seniors, Dysgwyr - Learners

Coffi Club

21/06/2024 10:30 - 12:00

A chance to converse in Welsh over a cup of Coffee

Read More

EVENTS CALENDAR

Community Directory

We've built a collection of useful links and resources to Welsh language organisation, schools and colleges, community, art, media, business and sports links for you.

> Community Directory

Testimonials

"Mae Menter iaith yn gwneud gwaith rhagorol o annog adloniant trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’n ardderchog am ddod a’r gymuned Gymreig ynghyd, ac yn hyfryd fy mod i’n gallu cyfrannu. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn wych ar gyfer fy hysbysu am ddigwyddiadau perthnasol sydd wedi bod o fudd i mi a fy merched yn enwedig eleni trwy’r amseroedd caled hyn! Rydw i’n gwerthfawrogi’r mudiad yn fawr iawn ac yn ddiolchgar iawn i bawb sydd yn cyfrannu iddo."

Sioned Rees

Sioned Rees

"Mae Menter Iaith Casnewydd yn cael eu rhedeg gan dîm gweithgar a brwdfrydig i ddarparu gweithgareddau o bob math o bobl: o blant i’r henoed , o gerdded milltiroedd i ymlacio i sŵn cerddoriaeth gyda bwyd a diod.  Hefyd , yn gyfrifol am roi bywyd cymdeithasol Cymreig a Chymraeg i ddisgyblion ysgolion y Ddinas hon."

Chris Priest

Chris Priest

Fel arfer bydd rhywbeth addas i bawb yn cael ei drefnu gan Fenter Casnewydd. Mae pobl o bob oed yn gallu ymarfer eu Cymraeg gyda’i gilydd wrth gael amser da.

N.H.Chamberlain

N.H.Chamberlain

"Rwyf i wedi bod ynghlwm â’r fenter ers ei dyddiau cyntaf. Mae’n braf iawn ei gweld hi’n mynd o nerth i nerth ac yn cefnogi’r nifer cynyddol o siaradwyr Cymraeg yn y ddinas. Tîm brwd a galluog sy’n cyd-weithio’n agos â phobl leol ac yn manteisio ar gryfderau Casnewydd i sicrhau dyfodol disglair yma i’r Gymraeg. 

Mair Rees

Mair Rees

"Mae Menter Iaith Casnewydd yn ganolig i ddiwylliant Cymraeg yng Nghasnewydd. Mae ei gwaith yn cadw’r iaith yn fyw yng Nghasnewydd."

Harri Pyke

Harri Pyke

Helo Blod logo

Busnes - Helo Blod

Helo Blod is the place to get help about using more of the Welsh language in your business or charity and get a translation service too. And the whole lot is for free! Helo Blod can offer you practical advice, guidance and support to help your business use a little (or a lot) of Welsh - up to 10 enquiries per calendar month. 

> Find out more

Sign up for the Newsletter

Please complete the form below to receive our email newsletter to keep up to date with Menter Iaith Casnewydd news and events.

* indicates required

Diddordeb Mewn

Volunteer with Menter Iaith Casnewydd

Are you passionate about the Welsh language? Do you want to contribute to the growth of Welsh in Newport? Then why not volunteer with us?

> Read More

Volunteer demonstrating archery