Swydd  - Uwch-weithiwr Chwarae (llawn amser)

Ydych chi'n angerddol am weithio gyda phlant a chreu amgylchedd chwarae cyfoethog?

Rydym yn chwilio am Uwch Weithiwr Chwarae cymwys a phrofiadol i ymuno â'n tîm.

Fel Uwch Weithiwr Chwarae, byddwch yn chwarae rhan hanfodol yn natblygiad a sefydlu Clwb (au) Gofal Plant Ôl-Ysgol newydd tra'n sicrhau'r safonau uchaf o ofal a chymorth i blant a phobl ifanc.

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth neu i drafod, ffoniwch y rhif ffo isod neu  anfonwch e-bost atom 

Rhif ffôn: 07809731578