Diweddariad am y brechlun - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

09/03/21

Cylchlythyr wythnosol am frechu'r ardal y bwrdd iechyd. Diweddariad o'r niferoedd sydd wedi derbyn y brechlyn a newyddion i'r cyhoedd am yr wythnos nesaf. 

Cylchlythyr brechu 08-03 tud 1