Dyblu'r Defnydd

05/02/24

Wyt ti eisiau clywed mwy yn defnyddio’r Gymraeg o dy gwmpas?

Wyt ti eisiau clywed mwy yn defnyddio’r Gymraeg o dy gwmpas?
Ry’n ni eisiau clywed wrthot ti. Oes syniad gyda ti am sut i gael mwy o gyfle i siarad Cymraeg?
Ry’n ni yma ar dy gyfer di a dy gymuned – does dim syniad yn rhy fach na’n rhy fawr!
I gynnig dy syniad, cwblha’r ffurflen yn y linc isod. Mae modd cynnig un syniad neu mwy nag un. Bydd pob syniad yn cael ei drafod yn Mhwyllgor Gweithredol Mentrau Iaith Cymru. Ni fydd yn bosib ymhob achos i ni weithredu y syniadau i gyd, ond gallwn ei gyfeirio at bartner arall neu drafod posibiliadau

Dyblu'r Defnydd