Cystadleuaeth!

03/11/23

Cwblhewch yr holiadur am gyfle i ennill un o’r gwobrau!

 3 enillydd lwcus (dros 16 oed) i dderbyn un o’r gwobrau canlynol - tocyn teulu (i 4) i gêm y Dreigiau, neu daleb £20 ar gyfer Stwff (www.stwff.cymru), neu daleb o £20 ar gyfer "Sip Café Bar" ym Marchnad Casnewydd. 


Rheolau*:
1. Llenwch ein holiadur
2. Dywedwch wrthym ba un o'n tudalennau ar Facebook, Instagram, neu Twitter yr ydych chi'n ei "Hoffi" neu'i "Dilyn". 
3. Dyddiad cau 27 Tachwedd! 

 

Holiadur YMA

 


Bydd yr enwau buddugol yn cael eu tynnu o het, a'r enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar 4 Rhagfyr!

Pob lwc! 

*am gopi o’r holl reolau, cysylltwch â post@mentercasnewydd.cymru