Swydd Gweithwyr Chwarae / Gweithwyr Achlysurol

10/10/23

Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig i weithio'n achlysurol yn ein Clybiau Chwarae (ar ôl ysgol / gwyliau / penwythnosau).

 

Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig i weithio'n achlysurol yn ein clybiau chwarae (ar ôl ysgol / gwyliau / penwythnosau) yng Nghasnewydd.

Mae angen pobl sy’n medru dechrau gweithio cyn gynted â phosib. Gellir trafod sawl diwrnod a pa ddiwrnodau byddant yn gweithio.

Hoffwn fod gan ymgeiswyr gymhwyster Gofal a Chwarae, ond nid yw’n angenrheidiol a gallwn ddarparu hyfforddiant. Mae’r cyflog yn ddibynnol ar gymhwyster a phrofiad.

 

Am fanylion pellach a/neu ffurflen gais cysylltwch â

 

Olivia Browning

ugch@mentercasnewydd.cymru

07480 976412

 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn yn hanfodol.

Mae’r swydd yn amodol ar dderbyn gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon