Comisiynu Strategaeth Ymgysylltu a Marchnata Drafft (Prosiect PH007).

11/08/23

Mae partneriaeth Pencampwr Hyrwyddo Addysg Cyfrwng Cymraeg Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru, am gomisiynu Strategaeth Ymgysylltu a Marchnata Drafft (Prosiect PH007). 

Mae partneriaeth Pencampwr Hyrwyddo Addysg Cyfrwng Cymraeg Rhanbarthol, bartneriaeth o Awdurdodau Lleol, Mentrau Iaith, Cymraeg i Blant, RhAG a Llywodraeth Cymru  yn ardal dde-ddwyrain Cymru, am gomisiynu Strategaeth Ymgysylltu a Marchnata Drafft (Prosiect PH007). 

Mwy o wybodaeth yma

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 5:00pm ar 22 Awst 2023, a bydd y dyfarnu'n digwydd erbyn 31 Awst, 2023. Cysylltwch â fi llioelgar@cymraegibawb.cymru am sgwrs.