Swyddi - Gweithwyr Chwarae (achlysurol)

28/10/22

Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig i weithio'n achlysurol yn ein Clybiau Chwarae Sbort a Sbri  a gweithgareddau plant (ar ôl ysgol / gwyliau / penwythnosau) yng Nghasnewydd. Plîs rhannwch yr hysbyseb yma. 

Mae angen pobl sy’n medru dechrau gweithio cyn gynted â phosib. Gellir trafod sawl diwrnod a pa ddiwrnodau byddant yn gweithio. Contract dim oriau.

Hoffwn fod gan ymgeiswyr gymhwyster Gofal a Chwarae, ond nid yw’n angenrheidiol a gallwn ddarparu hyfforddiant. Cyflog - Cyflog Byw Cenedlaethol. Gwyliau 24 diwrnod (pro rata) o wyliau ar ben Gwyliau Banc Statudol.

Am fanylion pellach a/neu ffurflen gais cysylltwch â:

Dafydd Henry

post@mentercasnewydd.cymru

07809 731578

 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn yn hanfodol.

Mae’r swydd yn amodol ar dderbyn gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon