Clinig Brechu Covid-19

01/07/21

  • Os ydych chi’n 18 oed neu hŷn a heb dderbyn eich brechlyn COVID-19  1af
  • Galwch draw i'r clinig 
  • Nid oes angen apwyntiad, dewch â phrawf adnabod.
  • Dydd Sadwrn Gorffennaf 3 08:30am-4pm
  • Canolfan Hamdden Casnewydd, 1 Canolfan Ffordd y Brenin, Casnewydd, NP20 1UH

Clinig Brechu