RHANNU:

Clwb Theatr Cymru

4/08/2021

 

Mae’r Mentrau Iaith a Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi eu bod yn cynnal Clwb Theatr 
Cymru eto eleni er mwyn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd creadigol a hybu sgiliau perfformio i blant 
ledled Cymru dros yr haf.


Bydd Clwb Theatr Cymru yn dod â phlant Cymru ynghyd i fwynhau amrywiaeth o weithdai dros 
Zoom yn ystod gwyliau’r haf. Bydd y sesiynau – sy’n cael eu trefnu gan Theatr Genedlaethol Cymru 
ac yn cynnwys cyfleoedd i ddawnsio, perfformio a chreu cymeriadau – yn addas i blant ysgolion 
cynradd o flynyddoedd 2 i 6.


Cafodd Clwb Theatr Cymru ei gynnal am y tro cyntaf ym mis Awst y llynedd, gyda’r cyfyngiadau 
Covid-19 yn golygu nad oedd clybiau haf i blant yn gallu digwydd. Profodd y clwb yn llwyddiant gan 
roi cyfle i 118 o blant o bob cwr o Gymru fwynhau â’i gilydd.

 

 

RHANNU:

Hidlydd Gweithgareddau

  • Meithrin/Babanod
  • Cynradd
  • Ieuenctid
  • Oedolion Ifanc
  • Oedolion
  • Teuluoedd
  • Dysgwyr
  • Henoed
  • Agored i Bawb
  • Pob Digwyddiad
Taith Gerdded Caerllion
Agored i Bawb - Open to All

Taith Gerdded Caerllion

26/07/2021

Taith gerdded gymdeithasol o amglych Caerllion

Darllenwch Mwy

Hyder Cymraeg
Agored i Bawb - Open to All

Hyder Cymraeg

28/07/2021 12:00 - 12:45

Grŵp sgwrsio anffurfiol i fagu hyder gyda'r Gymraeg

Darllenwch Mwy

Cychwyn... ar y Gymraeg
Oedolion - Adults, Dysgwyr - Learners

Cychwyn... ar y Gymraeg

30/07/2021 13:00 - 13:45

Grŵp sgwrsio i ddysgwyr Cymraeg newydd cael ymarfer gyda'i gilydd

Darllenwch Mwy

Sgwrs Sadwrn
Dysgwyr - Learners, Henoed - Seniors, Oedolion Ifanc - Young Adults, Oedolion - Adults, Agored i Bawb - Open to All

Sgwrs Sadwrn

31/07/2021 10:00 - 12:00

Grŵp sgwrsio i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr lefelau uwch

Darllenwch Mwy

Clwb Theatr Cymru
Cynradd - Primary School

Clwb Theatr Cymru

4/08/2021

Cyfle i blant Cymru ddod ynghyd i actio, dawnsio a mwynhau

Darllenwch Mwy

Cychwyn... ar y Gymraeg
Dysgwyr - Learners, Oedolion - Adults

Cychwyn... ar y Gymraeg

6/08/2021 13:00 - 13:45

Grŵp sgwrsio i ddysgwyr Cymraeg newydd cael ymarfer gyda'i gilydd

Darllenwch Mwy

Sgwrs Sadwrn
Dysgwyr - Learners, Henoed - Seniors, Oedolion - Adults, Oedolion Ifanc - Young Adults, Agored i Bawb - Open to All

Sgwrs Sadwrn

7/08/2021 10:00 - 12:00

Grŵp sgwrsio i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr lefelau uwch

Darllenwch Mwy

Cychwyn... ar y Gymraeg
Dysgwyr - Learners, Oedolion - Adults

Cychwyn... ar y Gymraeg

13/08/2021 13:00 - 13:45

Grŵp sgwrsio i ddysgwyr Cymraeg newydd cael ymarfer gyda'i gilydd

Darllenwch Mwy

Sgwrs Sadwrn
Dysgwyr - Learners, Oedolion Ifanc - Young Adults, Oedolion - Adults, Agored i Bawb - Open to All, Henoed - Seniors

Sgwrs Sadwrn

14/08/2021 10:00 - 12:00

Grŵp sgwrsio i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr lefelau uwch

Darllenwch Mwy

Clwb Theatr Cymru
Cynradd - Primary School

Clwb Theatr Cymru

18/08/2021

Cyfle i blant Cymru ddod ynghyd i actio, dawnsio a mwynhau

Darllenwch Mwy

Cychwyn... ar y Gymraeg
Dysgwyr - Learners, Oedolion - Adults

Cychwyn... ar y Gymraeg

20/08/2021 13:00 - 13:45

Grŵp sgwrsio i ddysgwyr Cymraeg newydd cael ymarfer gyda'i gilydd

Darllenwch Mwy

Sgwrs Sadwrn
Henoed - Seniors, Oedolion - Adults, Dysgwyr - Learners, Oedolion Ifanc - Young Adults, Agored i Bawb - Open to All

Sgwrs Sadwrn

21/08/2021 10:00 - 12:00

Grŵp sgwrsio i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr lefelau uwch

Darllenwch Mwy

Cychwyn... ar y Gymraeg
Dysgwyr - Learners, Oedolion - Adults

Cychwyn... ar y Gymraeg

27/08/2021 13:00 - 13:45

Grŵp sgwrsio i ddysgwyr Cymraeg newydd cael ymarfer gyda'i gilydd

Darllenwch Mwy

Sgwrs Sadwrn
Dysgwyr - Learners, Oedolion Ifanc - Young Adults, Agored i Bawb - Open to All, Oedolion - Adults, Henoed - Seniors

Sgwrs Sadwrn

28/08/2021 10:00 - 12:00

Grŵp sgwrsio i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr lefelau uwch

Darllenwch Mwy

Cychwyn... ar y Gymraeg
Dysgwyr - Learners, Oedolion - Adults

Cychwyn... ar y Gymraeg

3/09/2021 13:00 - 13:45

Grŵp sgwrsio i ddysgwyr Cymraeg newydd cael ymarfer gyda'i gilydd

Darllenwch Mwy

Sgwrs Sadwrn
Agored i Bawb - Open to All, Dysgwyr - Learners, Henoed - Seniors, Oedolion Ifanc - Young Adults, Oedolion - Adults

Sgwrs Sadwrn

4/09/2021 10:00 - 12:00

Grŵp sgwrsio i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr lefelau uwch

Darllenwch Mwy

Cychwyn... ar y Gymraeg
Dysgwyr - Learners, Oedolion - Adults

Cychwyn... ar y Gymraeg

10/09/2021 13:00 - 13:45

Grŵp sgwrsio i ddysgwyr Cymraeg newydd cael ymarfer gyda'i gilydd

Darllenwch Mwy

Sgwrs Sadwrn
Henoed - Seniors, Dysgwyr - Learners, Oedolion Ifanc - Young Adults, Oedolion - Adults, Agored i Bawb - Open to All

Sgwrs Sadwrn

11/09/2021 10:00 - 12:00

Grŵp sgwrsio i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr lefelau uwch

Darllenwch Mwy

Cychwyn... ar y Gymraeg
Dysgwyr - Learners, Oedolion - Adults

Cychwyn... ar y Gymraeg

17/09/2021 13:00 - 13:45

Grŵp sgwrsio i ddysgwyr Cymraeg newydd cael ymarfer gyda'i gilydd

Darllenwch Mwy

Sgwrs Sadwrn
Henoed - Seniors, Dysgwyr - Learners, Oedolion Ifanc - Young Adults, Oedolion - Adults, Agored i Bawb - Open to All

Sgwrs Sadwrn

18/09/2021 10:00 - 12:00

Grŵp sgwrsio i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr lefelau uwch

Darllenwch Mwy

Cychwyn... ar y Gymraeg
Dysgwyr - Learners, Oedolion - Adults

Cychwyn... ar y Gymraeg

24/09/2021 13:00 - 13:45

Grŵp sgwrsio i ddysgwyr Cymraeg newydd cael ymarfer gyda'i gilydd

Darllenwch Mwy