Ein Tîm

Dafydd Henry

Dafydd Henry

Prif Swyddog
dafydd@mentercasnewydd.cymru
07809 731578

Caradog Davies

Caradog Davies

Swyddog Datblygu Cymunedol
caradog@mentercasnewydd.cymru
07568 953155

Elin Maher

Elin Maher

Cadeirydd

Tomos Rodrigues

Tomos Rodrigues

Trysorydd

Steffan Edwards-Ramos

Steffan Edwards-Ramos

Cyfarwyddwr

Steve Blundell

Steve Blundell

Is-gadeirydd

Rhian Dafydd

Rhian Dafydd

Cyfarwyddwr

Elinor Howley

Elinor Howley

Cyfarwyddwr

Alun Thomas

Alun Thomas

Aelod Pwyllgor

Lois Moremon

Lois Moremon

Gweithiwr Chwarae Clwb Sbort a Sbri Bro Teyrnon

Chloe Llewellyn

Chloe Llewellyn

Arweinydd Clwb Sbort a Sbri Bro Teyrnon

Siân Cryer

Siân Cryer

Gweithiwr Chwarae Clwb Sbort a Sbri Bro Teyrnon

Teleri Jones

Teleri Jones

Gweithiwr Chwarae Clwb Sbort a Sbri Bro Teyrnon