Rhys Webber

Rhys Webber

Aelod Pwyllgor
rhys@webber-design.com
07702 510 489

Mae Rhys yn rhedeg Webber Design sy'n cynnig gwasanaethau dylinio graffeg, ffotograffiaeth a brandio. 

Ein Tîm

Dafydd Henry

Dafydd Henry

Prif Swyddog
dafydd@mentercasnewydd.cymru
07809 731578

Tomos Rodrigues

Tomos Rodrigues

Trysorydd

Steffan Edwards-Ramos

Steffan Edwards-Ramos

Cyfarwyddwr

Steve Blundell

Steve Blundell

Is-gadeirydd

Rhian Dafydd

Rhian Dafydd

Cyfarwyddwr

Elinor Howley

Elinor Howley

Cyfarwyddwr

Alun Thomas

Alun Thomas

Aelod Pwyllgor

Rhys Webber

Rhys Webber

Aelod Pwyllgor
rhys@webber-design.com
07702 510 489

Siân Cryer

Siân Cryer

Gweithiwr Chwarae Clwb Sbort a Sbri Bro Teyrnon

Teleri Jones

Teleri Jones

Gweithiwr Chwarae Clwb Sbort a Sbri Bro Teyrnon