Uned ar gau

06/11/23

O ganlyniad i amgylchiadau tu hwnt i'n rheolaeth mae'n rhaid gohirio’n gweithgareddau wyneb yn wyneb yn Uned y Fenter ym Marchnad Casnewydd, a lle'n bosib eu mudo ar-lein. Bydd gweithgareddau ar-lein yn parhau fel arfer. Diolch am eich amynedd a chefnogaeth.