RHANNU:

Gwŷl Cymraeg i Bawb

25/06/2022

Dewch draw i Theatr Glan yr Afon i Gwŷl Cymraeg i Bawb. 

Diwrnod llawn hwyl i'r teulu oll. 

Stondinau, crefftau, gweithgareddau a llawer mwy

Gwŷl Cymraeg i Bawb Poster

RHANNU:

Hidlydd Gweithgareddau

 • Meithrin/Babanod
 • Cynradd
 • Ieuenctid
 • Oedolion Ifanc
 • Oedolion
 • Teuluoedd
 • Dysgwyr
 • Henoed
 • Agored i Bawb
 • Allanol
 • Pob Digwyddiad
Hyder Cymraeg
Oedolion - Adults, Henoed - Seniors, Dysgwyr - Learners

Hyder Cymraeg

6/07/2022 12:00 - 12:45

Sesiwn sgwrsio Cymraeg i unigolion gyda gallu canolradd

Darllenwch Mwy

Cerdded a Chlonc
Dysgwyr - Learners, Agored i Bawb - Open to All

Cerdded a Chlonc

7/07/2022

Taith gerdded hamddenol ar hyd y gamlas yna paned a sgwrs

Darllenwch Mwy

Bore Coffi
Oedolion - Adults, Henoed - Seniors

Bore Coffi

8/07/2022 10:30 - 12:00

Cyfle i sgwrsio yn y gymraeg dros baned

Darllenwch Mwy

Sgwrs Sadwrn
Dysgwyr - Learners, Henoed - Seniors, Oedolion Ifanc - Young Adults, Agored i Bawb - Open to All, Oedolion - Adults

Sgwrs Sadwrn

9/07/2022 10:00 - 12:00

Grŵp sgwrsio i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr lefelau uwch

Darllenwch Mwy

Hyder Cymraeg
Dysgwyr - Learners, Henoed - Seniors, Oedolion - Adults

Hyder Cymraeg

13/07/2022 12:00 - 12:45

Sesiwn sgwrsio Cymraeg i unigolion gyda gallu canolradd

Darllenwch Mwy

Cerdded a Chlonc
Agored i Bawb - Open to All, Dysgwyr - Learners

Cerdded a Chlonc

14/07/2022

Taith gerdded hamddenol ar hyd y gamlas yna paned a sgwrs

Darllenwch Mwy

Bore Coffi
Oedolion - Adults, Henoed - Seniors

Bore Coffi

15/07/2022 10:30 - 12:00

Cyfle i sgwrsio yn y gymraeg dros baned

Darllenwch Mwy

Sgwrs Sadwrn
Oedolion Ifanc - Young Adults, Henoed - Seniors, Agored i Bawb - Open to All, Dysgwyr - Learners, Oedolion - Adults

Sgwrs Sadwrn

16/07/2022 10:00 - 12:00

Grŵp sgwrsio i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr lefelau uwch

Darllenwch Mwy

Hyder Cymraeg
Dysgwyr - Learners, Henoed - Seniors, Oedolion - Adults

Hyder Cymraeg

20/07/2022 12:00 - 12:45

Sesiwn sgwrsio Cymraeg i unigolion gyda gallu canolradd

Darllenwch Mwy

Cerdded a Chlonc
Dysgwyr - Learners, Agored i Bawb - Open to All

Cerdded a Chlonc

21/07/2022

Taith gerdded hamddenol ar hyd y gamlas yna paned a sgwrs

Darllenwch Mwy

Bore Coffi
Oedolion - Adults, Henoed - Seniors

Bore Coffi

22/07/2022 10:30 - 12:00

Cyfle i sgwrsio yn y gymraeg dros baned

Darllenwch Mwy

Taith i'r Eisteddfod Genedlaethol
Agored i Bawb - Open to All

Taith i'r Eisteddfod Genedlaethol

30/07/2022

£10 y pen am docyn bws i Faes yr Eisteddfod yn Nhregaron a nôl i Gasnewydd gyda'r hwyr.

Darllenwch Mwy