Cymraeg Byd Busnes

Cymraeg Byd Busnes

Mae gan Fenter Iaith Casnewydd Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes sy’n rhan o’r prosiect cenedlaethol Cymraeg Byd Busnes. Nod y prosiect yw annog a chefnogi busnesau bach a chanolig i ddefnyddio mwy o’r Gymraeg yn eu busnes. Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim, ac mae ar gael i unrhyw fusnes yng Nghasnewydd. Nid oes rhaid cael sgiliau iaith Cymraeg i fanteisio o’r gwasanaeth a gallant awgrymu camau di-dâl, rhad ac ymarferol er mwyn eich helpu i gyflawni’r amcanion hyn.

Gwefan: businesswales.gov.wales/cy/swyddogion-cymraeg-byd-busnes
E-bost: dafydd.henry@businesswelsh.wales
Ffôn: 07809 731578
Twitter: Welsh4BizSouthE
Facebook: Welsh4business

Welsh for Business

Menter Iaith Casnewydd has a Business Development Officer, who is part of the national Welsh for Business project. The aim of this project is to encourage and support SMEs to use more Welsh in their business. The service is completely free, and available to any business in the Newport area that would like to benefit from using the Welsh language. It doesn’t matter if you have no Welsh language skills or are completely bilingual, they can carry out an assessment and suggest low-cost or free steps to help you realise these aims.

Website: businesswales.gov.wales/cy/swyddogion-cymraeg-byd-busnes
Email: dafydd.henry@businesswelsh.wales
Phone: 07809 731578
Twitter: Welsh4BizSouthE
Facebook: Welsh4business